Beregn kapitalfremskrivning

Indtast hovedstol, datoer, rentesats og rentekonventionRentekonventionen er den beregningsmetode, som man benytter til at beregne renter på et lån eller på en konto med. Selve rentebeløbet kan være forskelligt afhængigt af rentekonventionen, selvom selve rentesatsen er den samme.

Rentetilskrivning er det antal gange om året, som renten tilskrives med. Jo højere antal gange, som en rente tilskrives med om året, jo højere vil det endelige rentebeløb blive.

I denne beregning finder vi ud af hvor mange antal rentedage, som der er mellem to datoer ud fra en angivet rentekonvention og beregner rentebeløb heraf, hvor der også tages højde for at de tilskrevne renter medforrentes.