Omregn rentefrekvens

Indtast rentesats og frekvenser

Indtast rentesats og hvor tit der er rentetilskrivning i løbet af året.

Herefter vælger du hvilken rentefrekvens, som du vil have renten regnet om til.
Rentefrekvensen er det interval, som renten bliver tilskrevet med i løbet af et år. Man betaler typisk rente månedligt, kvartårligt, halvårligt eller årligt på et lån.

Jo oftere at renten tilskrives, jo større er den såkaldte renters rente effekt. Dvs. at opsparingen på en konto således bliver højere, jo oftere renten tilskrives.