Lineær interpolation mellem renter

Indtast en kort og lang rente, som du ønsker at interpolere i mellem

Lineær interpolation mellem rentesatser er en simpel metode til, at finde en rentesats når man kender to omkringliggende rentesatser. Man forudsætter, at renterne i mellem de to indtastede rentepunkter ligger på en lige streg i mellem de to punkter.

To rentesatser med dertil hørende antal dage indtastes, hvorefter at vi kan beregne hvad rentesatsen for et givent punkt i mellem vil være.

Der findes andre interpolationsmetoder til. at beregne rentesatser mellem flere rentesatser, såsom f.eks. Cubic Spline, som beregner en mere jævn kurve over typisk flere antal rentepunkter.