Om Finkalk.dk

Finkalk.dk er en hjemmeside, hvor du gratis kan benytte en stribe online beregnere til datoer, renter, diskonteringfaktorer, kapitalfremskrivning og tilbagediskontering. Derudover er der også bygget værktøjer til udregning af betalingsforløb og nøgletal på lån og opsparinger.

Baggrunden for hjemmesiden

Siden er opbygget som et fritidsprojekt af Jacob Henriksen, som har professionel baggrund i den finansielle sektor og er uddannet Cand. Merc. i Applied Economics and Finance. Formålet har været dels at få og fastholde en detaljeret forståelse for renteberegninger og de dertil hørende discipliner, som f.eks. cashflow opstilling, tilbagediskontering, rentekonventioner osv. Samtidig er siden opbygget i Webmatrix og objektorienteret c# kode, som også har været et mål i sig selv at få opbygget et kendskab til.

Plan for hjemmesiden

Det er hensigten at hjemmesiden stille og roligt bygges op med nye funktioner efterhånden som behovet eller interessen opstår for fordybelse eller ønske fra brugere. Input, konstruktiv kritik og fejlrettelser til eksisterende eller fremtidige funktioner modtages meget gerne.

Det er tanken at Finkalk.dk i første omgang skal være gratis at anvende og være et test og udviklingsmiljø til nye funktioner. Alle i den finansielle sektor eller andre med interesse for finansielle beregninger ønskes at kunne benytte værktøjerne og komme med sparring i den løbende opbygning.

Hvem står bag?

Finkalk.dk drives via selskabet Publika:

Publika
CVR 30408292
Opalvej 4
3060 Espergærde